Ewangelia to świat na wspak. Wchodzimy w logikę miłości, która staje się szaleństwem dla naturalnej mądrości, a zgodnie z tą logiką to Bóg zstępuje, i to coraz niżej. Aby za nim iść, musimy zstąpić w ubóstwo, by wraz z Nim ponownie się wznieść

Cytat:  A.Daigneault Droga Niedoskonalości

JEST NA ODWRÓT NIŻ MYŚLICIE !!! Ewangelia to świat na wspak. RADOŚĆ KOCHANI -TERAZ  JESTEŚ KOCHANY NA 100% -nie wierzysz-stań się ubogi -weź swoją niewiarę i wywal przez okno -teraz jesteś uboższy o swoją niewiarę, nie czujesz się godny-weź swoje uczucie niegodności i wyrzuć przez okno

czujesz, że Bóg cię osądza…weź swoje poczucie, że Bóg cię osądza i wyrzuć przez okno-JESTEŚ JUŻ UBOGI? czy jeszcze nie? …Czujesz, wiesz, że taakiego Bóg Cię na pewno nie kocha…weź to przekonanie i wyrzuć z siebie –

 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

TERAZ i JAK POZDRAWIA NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA