Kochani, od września  ruszamy z VII edycją Grupy Terapeutyczno -Rozwojowej z elementami pracy z ciałem w Krakowie!

Będziemy spotykać się od września 2024 do maja 2025. Średnio dwa piątki w miesiącu w godz. 18.00-21.00 (z 15-minutową przerwą) w Ośrodku Rozwojowo-Terapeutycznym „Primavera” przy ul. Szlak 77/211.

Jest to metoda pracy oferująca uczestnikowi bogactwo grupy – poczucie nie bycia samemu z problemem, czy trwania w poczuciu osamotnienia ze względu na niemożności wyjścia ze „ślepych uliczek”. Czas na poznawanie i eksperymentowanie nowych umiejętności. Inne czynniki terapeutyczne to możliwość wyjścia z poczucia izolacji, możliwość szczerej i otwartej wymiany poglądów i myśli. Udzielanie sobie nawzajem znaczącej pomocy -jest to unikatowe doświadczenie mające miejsce tylko w grupie terapeutycznej. Uczestnik terapii grupowej może czerpać z pożytek z obserwowania procesu innego uczestnika z podobnymi problemami- tak zwanego uczenia się z modelu. Czynnikiem leczącym w terapii grupowej jest niewątpliwie doświadczenie Katharsis.  Grupa terapeutyczna oferuje wiele możliwości rekapitulacji w perspektywie odtwarzania korektywnego rodziny pierwotnej.

Praca w grupie zamkniętej, do 12 osób.

DLA KOGO:

  1. Dla osób dorosłych w drodze swojego rozwoju-poszukujących, zmagających się z trudnościami obniżającymi ich jakość życia, relacji do samego siebie jak również trudności w budowaniu konstruktywnych relacji z innymi ludźmi. Dla odnajdujących się w spisanych pod spodem celach grupy.
  2. Dla osób doświadczających tzw. syndromu DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) -charakteryzujące się utrwalonymi schematami funkcjonowania psychospołecznego, a powstałe w dzieciństwie spędzonym w rodzinie zaburzonej nadużywaniem alkoholu.

Specyfika trudności określanej syndromem DDA:

  1. Dziecko doświadczyło odrzucenia przez pijącego i niepijącego rodzica

Ten rodzaj kształtu relacji charakteryzuje się doświadczaniem

-lęku, braku pewności świata, braku nadziei

Możliwe konsekwencje w życiu dorosłym to:

-potrzeba zabezpieczania się na przyszłość

-unikanie związków

-brak bliskości

-poczucie niskiej wartości

-perfekcjonizm

-unikanie wyzwań

-poczucie osamotnienia

-destrukcyjne związki

-zamrażanie uczuć

-tłumienie wypieranie

-nadmierna kontrola emocji

  1. Dziecko doświadczało nieprzewidywalność i chaos w rodzinie alkoholowej -sposób doświadczania i możliwe konsekwencje w życiu dorosłym

-nadmiarowa kontrola siebie i innych

-brak kontroli

-potrzeba ciągłego porządkowania własnego życia

-nadmiarowe planowanie lub zupełny brak planów

-lęk przed zmiana 

-postawa „wytrzymam”

-życie w „ciągłej zmianie”

-rozwój myślenia „magicznego”

  1. Dziecko doświadczało życia w atmosferze zagrożenia przemocą -doświadczenia i możliwe konsekwencje:

-ciągła obawa

-poczucie zagrożenia

-gotowość do walki

-nieporozumienia z otoczeniem i rozwój konfliktów

-unikanie zagrożeń

-utrwalona złość i reakcje „wyładowywania”

tłumienie gniewu

-poczucie krzywdy

-usprawiedliwianie sprawcy

  1. Dziecko doświadczało nadużyć w sferze seksualnej (bycie świadkiem lub ofiarą)

Sposób doświadczania i możliwe konsekwencje w życiu dorosłym:

-brak akceptacji własnej seksualności

-zaburzenia tożsamości

-instrumentalne traktowanie seksu i partnera

-idealizacja -miłość platoniczna

  1. Dziecko doświadczało braku stabilnych i trwałych wartości. Sposób doświadczania i możliwe konsekwencje

-nieufność wobec autorytetów

-nadmierne wymagania i oczekiwania wobec autorytetów

-kompulsywne poszukiwania systemów wartości

-radykalizm w sferze moralnej

-problemy religijne

(por Z Sobolewska -Mellibruda: Psychoterapia dla Dorosłych dzieci Alkoholików)

Każdy uczestnik grupy sam podejmuje decyzje, które cele chce realizować – z czym przychodzi do pracy w grupie. 

Ogólne cele grupy:

1. Wzrost samooceny

2. Dostrzeżenie i zmiana zachowań blokujących relacje z ludźmi, partnerem, małżonkiem, dzieckiem

3. Uczenie się zaufania do siebie i do innych

4. Wzrost samoświadomości, a dzięki temu rozszerzenie możliwości wyboru i działania 

5. Rozróżnienie: uczucie przeżywam nie jestem uczuciem

6. Uświadomienie sobie wewnętrznych skryptów (sposobów działania) uniemożliwiających byciem tym kim pragnąłbym być

7. Pogłębienie świadomości o tym, że inni też zmagają się z problemami

8, Określenie i sprecyzowanie swojej hierarchii wartości i poszukiwanie i decyzja o jej modyfikacji

9. Odkrywanie suwerenności i zwiększanie świadomości współzależności z ludźmi

10. Nauczenie się dokonywania wyboru w świecie pełnym niepewności

11. Szukanie i znalezienie sposobów rozwiązywania swoich osobistych problemów

12. Zwiększenie wewnętrznych możliwości do troski o innych

13. Praca nad wzrostem szczerości i otwartości z ludźmi, partnerem, małżonkiem, dzieckiem, współpracownikiem

14. Rozwój komunikacji bezpośredniej w grupie w sytuacjach tu i teraz

15. Uczenie się i zdobycie umiejętności dawania wsparcia innym

16. Uczenie się i zdobycie umiejętności konfrontacji z innymi, z pełnym szacunkiem i współczuciem

17. Uczenie się i zdobycie umiejętności proszenia innych o to, czego się potrzebuję

18. Uczenie się uważności na drugą osobę, jej potrzeby i uczucia

19. Nauczenie się udzielania pomocnych informacji zwrotnych

20. Praca otwarta na Chrześcijańska Terapię Integralną. (praca z tzw.  ZNE)

Daty spotkań grupy terapeutycznej 2024/25 piątek.  Start: wrzesień 2024 godz 18.00 do 21.00  (przerwa 15 minut)

Comments are closed.