O Strachu, dziecko niewiary, dokąd nas zaprowadzisz?

Strach jest niebezpieczny: oślepia rozum, osłabia serce, odciąga ludzi od Boga, jest bratem rozpaczy, prowadzi ludzi daleko od bojaźni Bożej do kraju zatraty. Bracie uciekajmy od niego i obudźmy Jezusa, który śpi w nas słowami: Panie, ratuj, giniemy (Mt 8,25, Łk 8,24)

On się zbudzi, zgani i uciszy ataki wichru, a nam powie: Ja jestem, nie bójcie się(Mt 14,27)

Barsanufiusz -mnich z Gazy