Dzisiaj niespodzianka dla Ciebie…może zmienić Twoje życie.

Fragment zacytowany poniżej pochodzi z książki Karen Horney Neurotyczna osobowość naszych czasów. Książka opisuje neurotyka –pasierba naszych czasów -jak sama autorka nazywa osobowość współczesną . Człowieka  dotyka albo lepiej przygniata lęk wynikający z złożoności sytuacji w której się znalazł: kultury rywalizacji, porównywania się, konieczności  dostosowywania do przeróżnych ideologii , presji osiągnięcia sukcesu, kultury samej w sobie sprzecznej. „Ta właśnie sytuacja prowadzi zdrową jednostkę w naszych czasach do szukania z niej wyjścia w zwiększonej potrzebie miłości.  Człowiek, który jest kochany, czuje się mniej izolowany, mniej zagrożony wrogością i bardziej pewny siebie. Miłość ulega w naszej kulturze przewartościowaniu ze względu na żywotne funkcje , jakie pełni. Tak jak i sukces staje się ona złudzeniem, iluzorycznym lekarstwem na wszystkie problemy. Miłość sama w sobie nie jest złudzeniem, choć w naszej kulturze służy najczęściej za parawan do spełniania pragnień nie mających z nią nic wspólnego. (…)

Stąd powstaje dylemat przed którym człowiek staje-a wciąż mam na myśli człowieka zdrowego -dylemat polegający na tym , że potrzebuje on BARDZO WIELE MIŁOŚCI , którą niezwykle trudno zdobyć.

 

A oto niespodzianka

 

czy rzeczywiście  trudno –niezwykle trudno-zdobyć człowiekowi miłość?

 

w kulturze współzawodnictwa, walki, porównywana się- nawet samo słowo użyte przez K. Horney jest wymowne: trzeba miłość  zdobyć-niezwykle trudno ją zdobyć.

paradoks (gr. parádoksos – nieoczekiwany, nieprawdopodobny)

-najważniejsza kwestia, rozwiązanie dylematu  istnieje:

Miłość jest obecna i dostępna za darmo…

W Miłości nie ma lęku lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą J 4,18

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy J 4,10 (…)abyśmy życie mieli dzięki Niemu J 4,9

czy to jest trudne po prostu przyjąć  te słowa do siebie? –…To głupie- powie ktoś -może tak, a może nie…

Masz drogę do przebycia. Szukasz?…rzeczywiście poszukujesz ?