Chrześcijańska Terapia Integralna

Chrześcijańska Terapia Integralna (ChTI) to podejście terapeutyczne integrujące wszystkie wymiary osoby ludzkiej (psychiczny, cielesny i duchowy). Jest ono opracowywane i stale rozwijane przez grupę terapeutów, którzy uznali ten sposób myślenia za wartościowy. W 2015 roku Monika i Marcin Gajdowie założyli Fundację Theosis (www.fundacjatheosis.pl), której celem jest (między innymi) propagowanie i rozwój idei ChTI.

W podejściu terapeutycznym, określanym przez nas jako ChTI, pracujemy nie tylko w obszarze psychiki i ciała, lecz otwieramy się na wymiar duchowy, czerpiąc z bogatej tradycji chrześcijańskiej. Ludzie, którzy nas poprzedzali na drodze duchowej, mieli liczne intuicje dotyczące na przykład pracy z myślami, rozpoznawania namiętności, typów osobowości i wiele innych. Ojcowie duchowi znali strategie walki o powrót do zdrowia i równowagi emocjonalnej, a ich doświadczenia są ponownie odkrywane przez psychologię.

Medytacja i techniki uważnościowe pojawiają się czasem w gabinetach terapeutycznych bez kontekstu duchowości lub w klimatach bliskich filozofiom wschodnim. Z kolei chrześcijanie podejmują kontemplację, medytację, nepsis, prosoche i inne praktyki duchowe w kontekście, w którym powstały, a jest nim relacja do osobowego Boga.
Nasze doświadczenie pokazuje, że uwzględnienie rozwoju duchowego, a zwłaszcza chrześcijańskiej tradycji kontemplacyjnej, korzystnie wpływa na zdrowienie, integrację i rozwój człowieka. Nie chodzi jednak wyłącznie o omawianie zagadnień z obszaru duchowości (np. „twój obraz Boga”, „uczucia, jakie w tobie wywołuje słowo religia”), lecz o praktykowanie drogi duchowej, która staje się istotnym elementem terapii i rozwoju.

Chcemy podkreślić, że Chrześcijańskiej Terapii Integralnej nie należy utożsamiać z „nawracaniem w gabinecie”, czy modlitwami wstawienniczymi. Terapeuta ChTI przestrzega ogólnie uznanych zasad profesjonalnej pomocy (superwizuje swoją pracę, szkoli się, utrzymuje właściwą relację terapeutyczną z pacjentem itd.). Terapeuta towarzyszy klientowi mając świadomość rzeczywistości duchowej, dlatego poszerza perspektywę terapii, co może owocować pogłębieniem zlecenia pacjenta. Oprócz profesjonalnej wiedzy z obszaru psychologii i psychoterapii, powinien więc znać teoretycznie i, co ważniejsze, z własnego doświadczenia, drogi duchowego rozwoju.
Chrześcijanie nie tworzą alternatywnego świata, nie tworzą „chrześcijańskiej nauki” obok lub w opozycji do „świeckiej nauki”. Nie ma „psychologii chrześcijańskiej” – istnieje po prostu „psychologia”. Chrześcijanie mogą i, według nas, powinni integrować odkrycia naukowe ze swoją tradycją. Może się to okazać owocne i inspirujące również dla osób niezwiązanych z Kościołem.

Jako chrześcijanie, chcemy pomagać i leczyć, integrując profesjonalne podejście z naszą piękną tradycją. Opublikowana przez nas w 2012 roku książka „Rozwój. Jak współpracować z łaską?” (prezentujemy w niej nasze podejście terapeutyczne), spotkała się z tak dobrym i żywym odbiorem u czytelników, że zachęciło nas to do dalszego rozwijania idei Chrześcijańskiej Terapii Integralnej. Wyrazem tego jest między innymi organizowanie kursów ChTI, założenie Fundacji Theosis oraz integracja środowiska terapeutów, doradców, duchownych i wszystkich innych osób, które chcą się włączyć w to dzieło.

Naszym głębokim pragnieniem jest, aby wszystko co robimy, służyło dobru i rozwojowi człowieka.

MONIKA I MARCIN GAJDOWIE