Podobnie jak nie można postawić domu bez fundamentu, tak nie można podjąć świadomie własnego  rozwoju, jeśli się nie wie do czego ten rozwój ma prowadzić. (…) Celem rozwoju człowieka jest miłość.

MiM Gajdowie Rozwój Jak współpracować z łaską