Myśli

Przychodzą często nieproszone .  Potrafią dokonać  …wszystkiego

Często pustoszą naszą wiarę, nadzieję i miłość

Praca z myślami –to ciężka robota

Walczcie !(por.List do  Rzymian  6,16 nn)