OTWORZYĆ SIĘ, NIE OSĄDZAĆ

-przestać osądzać siebie i innych. Osądzam ponieważ nie akceptuję siebie.

-nie akceptując odcinam się od serca

-nie akceptując siebie, nie przyjmuję za siebie odpowiedzialności

-nie akceptując siebie , nie jestem wewnętrznie scalony, nie ma we mnie harmonii

NAUCZYĆ SIĘ NIEOSĄDZANIA SIEBIE, TO NAUCZYĆ SIĘ POGODZENIA Z SOBĄ

-POZYTYWNEGO WYKORZYSTANIA WŁASNEJ HISTORI (TWOJEJ HISTORII), JAKAKOLWIEK BY BYŁA.

-przeżywania błędów jako doświadczeń

-przemiany błędów w życiowe lekcje

Oznacza to wreszcie nauczenie si, że cokolwiek czuję ma to rację bytu.

Głębokie słuchanie

Swoich emocji

Swoich wrażeń

Swoich uczuć

Prowadzi do autentycznego poznania

NAS SAMYCH

TO jest prawdziwy powód naszych narodzin, naszego przyjścia na świat. Stworzenia w sobie miejsca, otwartego, miejsca życzliwego zrozumienia, nieosądzania, jest POCZĄTKIEM DROGI ku egzystencji o nowym pełniejszym znaczeniu

Celem naszej wędrówki przez ziemię jest sposób wędrowania , nie jego wynik, jego kres

(na podstawie słów Valerio Albisetti)