Przeszłości już nie ma, przyszłość…nie ma jej… jeszcze. W swoim TERAZ poszukaj drogi. Tam gdzie TERAZ jesteś…Gdzie TERAZ jesteś? Pytanie najważniejsze… odnaleźć się na mapie…życia -bo można mieć kompas, można mieć dużo pieniędzy, można szybko się przemieszczać lub stać w miejscu, które wydaje się pustynią czy narożnikiem małego pokoju, zakrętem…gdzie jesteś TERAZ?

Inspiracja dla Ciebie w Twoim TERAZ na dziś:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.

Jezus z Nazaretu.