„Gdybym miał osiem godzin na ścięcie drzewa, przeznaczyłbym siedem na ostrzenie topora.” Lincoln