Nie leży w naturze człowieka-ani żadnej istoty żyjącej-zaczynać od rezygnacji, opluwania samego siebie i potępiania życia .

Ayn Rand