Ludzkie ciało jest najlepszym obrazem ludzkiej duszy  L. Wittgenstein

Nie tylko głowa, czy emocje są ważne …