Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie 

Mathama Gandhi