Liczba uczestników -12 osób

Koszt: 250 PLN

Dla uczestników naszych warsztatów o Dziecku wewnętrznym 20% rabatu

Dlaczego akurat tę książkę polecacie – co Was inspiruje w działalności Państwa Gajdów, dlaczego się nimi inspirujecie?

Czytałem wiele książek-(z wykształcenia jestem filozofem J).  Już kiedyś odkryłem, że warto mieć  pod ręką szybką pomoc w postaci notatek lub cytatów, by fragmenty, które mnie poruszyły, zainspirowały, posiliły mnie – odnaleźć i dzięki temu  szybko zorientować  się gdzie jestem.

Bo to jest ważne, aby mieć mapę i to jest ważne, aby mieć kompas,  lecz najważniejsze to wiedzieć gdzie się znajduję teraz. Wtedy można użyć kompasu i spoglądając  na mapę iść .  Książka Państwa Gajdów już niejeden raz pomogła mi –„odnaleźć się „.  I to mnie właśnie niezwykle porusza-jej uniwersalność, otwarta formuła, którą ”przykładam” do zdarzeń mojego życia i zaczynam odczuwać, powraca we mnie nadzieja, budzi się wiara i doświadczam Miłości.

Jest też dla mnie swego rodzaju mapą i kompasem, czytanie jej naprowadza mnie na ścieżki gdzie mogę odpocząć i iść dalej. Za każdym razem,  gdy do niej wracam, odsłania coś głębiej.

Któregoś dnia przyszło mi do głowy, że skoro ja tak mam – to może i inni mogliby zobaczyć, gdzie są  na swojej drodze i otworzyć się bardziej na rozwój – czyli inaczej -współpracować z łaską.  Tutaj zacytuję jak autorzy rozumieją Łaskę: „Być może czytaliście kiedyś fragment z Ewangelii mówiący o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do kobiety, która włożyła zakwas w trzy miary mąki. Ewangeliczną przypowieść można odnieść do ludzkiej natury. Każdy człowiek posiada trzy sfery: ducha, psychikę i ciało. Każda z tych sfer jest ważna i wpływa na dwie pozostałe. Są one niczym trzy miary mąki

-trzeba w nie włożyć zakwas, aby się wszystko zakwasiło. Dopiero wtedy będzie można wypiec chleb, który kogoś nakarmi. Tym ewangelicznym zakwasem jest Łaska Boża. Łaska! Właśnie padło TO słowo. Nie powinniśmy go przeoczyć. Jeśli bowiem chcemy pisać o rozwoju w ujęciu chrześcijańskim powinniśmy zwrócić się do łaski-tajemniczej siły, nieskończenie łagodnej, a zarazem stanowczej. Niewidocznej, lecz wszędzie obecnej, która nieustannie pragnie popychać nas ku miłości. To ona wylewa się nad obficie, cierpliwie czekając na odpowiedź człowieka. Łaska całkowicie pozbawiona przemocy i autorytaryzmu. Przyzywa nie przymuszając: Możesz, możesz, możesz, możesz…Więcej, wyżej, szerzej, głębiej…Możesz mieć udział w życiu Tego od którego wszystko pochodzi. Łaska to nadprzyrodzone udzielanie się Boga człowiekowi” .MM Gajdowie Rozwój jak współpracować z łaska?

Dla kogo skierowane są warsztaty?

Dla tych, którzy pragną się  rozwijać, dojrzewać , współpracować-podejmując pracę nad sobą.

Dla tych, którzy ugrzęźli w drodze…może i mają mapy i kompas, ale nie wiedzą tak dokładnie gdzie są teraz w swoim życiu .

Dla tych, którzy znają książkę Państwa Gajdów i chcieliby świadomie popracować  nad treściami, które im książka odsłoniła .

Dla tych wszystkich, którzy nie znają książki, a są otwarci-chcą się rozwijać .

Dla chcących uczyć się rozpoznawać swoje granice i uczyć się je stawiać.

Jaki jest cel warsztatów – co uczestnik po nich zyskuje?

-daje możliwość większego poznania siebie –samoświadomość

-daje możliwość przepracowania w grupie i z grupą odsłaniającego się aktualnie w życiu kłopotu, dolegliwości, cierpienia

-daje możliwość  poznania szeregu  narzędzi do pracy nad sobą: z ciałem, z uczuciami  i z duchowością

„Duch, ciało i psychika wpływają na siebie i w jakimś sensie wzajemnie  przenikają, nie mieszając się jednak z sobą. Nie można pomylić porządków: co duchowe to duchowe, co fizyczne to fizyczne, co emocjonalne to emocjonalne. Jednak duchowe wyraża się w emocjonalności i w ciele. Cielesne ma wpływ na emocjonalność i duchowość. Osobowość ma wpływ na to , jak funkcjonujemy w świecie materialnym i jaką drogę rozwoju wewnętrznego podejmiemy. Duch, psychika i ciało nie są jednak równorzędne. Uznajemy prymat ducha, ponieważ to on czyni nas kimś wyjątkowym na tym świecie „ MM Gajdowie Rozwój jak współpracować z łaską?

-możliwość pracy w grupie: bierne oraz aktywne rozkruszanie niekorzystnych mechanizmów obronnych

-możliwość posłuchania informacji zwrotnych o sobie i innych

-uczenie się wyrażania swoich uczuć, stawiania granic, dawania informacji zwrotnej

-odkrywania  swojej wartości: To coś „zero-jedynkowego” albo mam kontakt z własną wartością (Ja Prawdziwe). Albo go nie mam wcale (Ja Fałszywa) MM Gajdowie Rozwój jak współpracować z łaską?

-odrywania się od tzw. poczucia niskiej wartości

-praca z tekstem książki : da ci możliwość poznania i pogłębienia  treści  tej – w moim najgłębszym przekonaniu -niezwykłej książki.

 

ZAPISY: info@terazijak.pl