Z Traktatu świętego Ireneusza, biskupa, Przeciwko herezjom

 

Życiodajny jest blask Bożej chwały, mają więc udział w życiu ci, którzy Go widzą. I dlatego Ten, który jest nieuchwytny, niepojęty i niewidzialny, daje się ujrzeć, pojąć i uchwycić ludziom, aby dać życie tym, którzy Go dosięgają i widzą dzięki wierze. Nie jest żywy ten, kto nie ma w sobie życia, a życie to udział w naturze Bożej; życiem więc jest widzieć Boga i radować się Jego dobrocią.