ZROZUM OGRANICZENIA INNYCH

Ciągle musisz słuchać tych, którzy – jak sądzisz – odrzucają cię.

Oni jednak nigdy nie mówią o tobie. Mówią o swych własnych niemożliwościach. W obliczu twoich potrzeb i pragnień mówią o swoim ubóstwie. Proszą zwyczajnie o twe współczucie. Nie mówią, że jesteś zły, brzydki czy godny pogardy. Mówią jedynie, że prosisz o coś, czego nie mogą ci dać, i że muszą nieco odsunąć się od ciebie, aby zachować swoje życie emocjonalne. Smutne jest to, że odbierasz ich potrzebę wycofania się jako odrzucenie. Należy odczytać ją jako wezwanie, by powrócić do domu i tam odnaleźć swą prawdziwa miłość.

H.Nouwen