Jak jest Twoja osobista recepta na sukces? I czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym czym dla Ciebie jest/byłby sukces?

robić to czego nie robią inni

Sukcesy osiągają Ci, którzy robią to, czego nie robią inni… Naśladowanie innych, powielanie cudzych pomysłów, chodzenie w „cudzych butach” chyba nie jest ani dobrą ani krótką drogą po sukces. Mówi się, że sukces jest owocem pasji i wytrwałej pracy. Zatem już dziś rozpocznij swoją drogę po swój sukces.