Coaching w biznesie:
praca z klientem, organizacją lub firmą polegająca na określeniu miejsca w którym dany przedsiębiorca, pracownik, organizacja, firma czy biznes się znajduje. Sprecyzowania celów oraz znalezieniu najlepszych sposobów by te cele zrealizować.

Dodaj komentarz