Oto kilka  możliwych przyczyn trudności w związku:

1. Różnice między kobietą i mężczyzną

2. Różnice wynikające z naszych temperamentów

3. Różnice uwarunkowane wychowaniem, środowiskiem, całym bogactwem i bagażem dotychczasowego życia i doświadczeń

Jak to możliwe by dwoje tak różnych ludzi potrafiło się zrozumieć? Być ze sobą na zawsze? Cieszyć się sobą i czuć się szczęśliwym?

Jak to możliwe by dwoje ludzi mogło patrzeć w tak różny sposób na to samo doświadczenie?

Kiedy partnerzy uświadamiają  sobie jak bardzo się różnią, gdy doświadczają w codziennym życiu rozbieżności między swoimi oczekiwaniami a stanem faktycznym, gdy nie starają się zrozumieć  niepowtarzalności drugiej osoby, gdy nie potrafią docenić różnic między typami temperamentu  –

– zaczynają przeżywać rozczarowanie, ich bliskość stopniowo zanika, każde z nich zaczyna koncentrować się na swoich pragnieniach, emocjach, potrzebach…

I pojawia się pragnienie….    NIECH ON/ONA SIĘ ZMIENI

Zaczyna się przekonywanie i udowadnianie kto ma rację, zbieranie argumentów, gromadzenie „dowodów”, że druga strona jest w błędzie. Po pewnym czasie lista  oczekiwań, żalów, oskarżeń potrafi zapełnić niemałą bibliotekę.

I wtedy czas na…

Coaching małżeński

Cele coachingu małżeńskiego:

– wykorzystanie wiedzy o różnicach temperamentu  do zrozumienia tego co dzieje się w związku

– wykorzystanie mocnych stron każdego z partnerów do budowania więzi i uzupełnienia słabych stron partnera

– wzrost wzajemnego zrozumienia i zaufania

– poprawa komunikacji w małżeństwie

– rozwiązywanie konfliktów

– poprawa umiejętności wyrażania uczuć, potrzeb i oczekiwań

 

Comments are closed.